-->

تپه نارنج باغ


شهرستان: نکا

موقعیت:تپه نارنج باغ مربوط به دوران ایران باستان است و در نکا، مرکز شهر، حاشیه شرقی رودخانه، نرسیده به سیلوی گندم واقع شده است.

تماس با ما: